Každý športovec je vlastne umelec

27.05.2022

V spoločnosti SAGANSPORT s.r.o. veríme, že „každý športovec je vlastne umelec a každý umelec je vlastne športovec.“

Vidíme zmysel v trvalých hodnotách a uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť. Šport a umenie majú nezastupiteľné miesto v našich životoch. Našou dlhodobou snahou je prispievať k ich prepájaniu. Podporujeme kreativitu a zviditeľnenie slovenského umenia doma a v zahraničí.

Je nám cťou, že sme opätovne potvrdili našu dlhodobú podporu Davidovi Maliňákovi, ktorý má nezastupiteľné miesto na umeleckej scéne. Jeho dielo reprezentuje región vo všetkej jeho kráse a dáva materiálom, s ktorými pracuje nový rozmer. Práve tento moment vytvára symbiózu prírody a umenia.   

Veríme, že naša podpora poskytuje Davidovi potrebnú mieru komfortu a slobodu pri vlastnom umeleckom vyjadrení.

― Viac o autorovi sa dozviete na www.zfotkydodreva.com.